Kovani proizvodi i metalne konstrukcije u Crnoj Gori

Crna Gora

Crna Gora je zemlja Balkanskog poluostrva koju zapljuskuje Jadransko more. Planinska, sa mnoštvom rijeka, dolina, kanjona i šuma. Sa južne strane gledano, Crna Gora je zemlja vrelih sunčevih zraka, suptropskog morskog vazduha, toplog i čistog Jadranskog mora.
Sa sjeverne strane gledano, i od juga za samo tri ili četiri sata putovanja, vidjećete drugu sliku: hladne rijeke, koje se provlače između planina, drveća na padinama, ispod kojih obnavljate svoj duh i osvježavate se.Tu je i Skadarsko jezero, najveće na Balkanu sa svojim slikovitim obalama i mjestima, odličnom nacionalnom kuhinjom i vinom! Kad prvi put nagazite na crnogorsko tlo morate biti oduševljeni. A ako poželite ili već živite ovdje onda morate biti srećni i bezbrižni jer ova zemlja je veoma lijepa i gostoljubiva. Kad ona zaista postane Vaša kuća, mi ćemo se potruditi da u njoj dobijete potpunu udobnost i ukrasimo je po Vašoj želji!

Od davnina u Crnoj Gori su navikli na poseban dizajn prostora. Ovdje je dominantan stil,na prvi pogled malo jednostavan, sa evropskim i orijentalnim motivima. Međjutim to ima određeni šarm. Često duž obale na oboroncima možete videti mnogo kuća sa svijetlim fasadama, ponekad pokrivene kamenom, sa crvenim popločanim krovovima, sa metalnim i betonskim balkonskim ogradama. One kao da rastu jedna iznad druge kao pečurke . Jedinstven primorski duh. Na prvi pogled je veoma jednostavno, bez obilja detalja, ukrašavanje kuća odlikuje se elegancijom u balkanskom stilu, mediterianskom svježinom i čistoćom. Klima Crne Gore je vlažna, tako da se ovdje koristi izdržljivi i otporni na vlagu materijali. Zbog toga, kovano gvožđe je tradicionalno i veoma cijenjeno.

Na dizajn su uticali: tip klime, istorijski događaji, kao i različitie kulture naroda sa kojima je stanovištvo došlo u interakciju.
Proizvodnja gvožđa i alata od gvožđa ovdje su počeli od plemena ilirskih stanovnika, čija je kultura usko povezana sa kulturom gvozdenog doba. Zatim se desilo rimsko osvajanje teritorije i ukljičivanje u Rimsko carstvo. Dolazak slovenskih plemena bio obiležen pojavom države Duklja. Sa početka VIII vijeka Sloveni pod uticajem vizantijske kulture su primili pravoslavije. Knez Vladimir krajem X vijeka utemeljio je državnost.

Isrorija države je povezana sa stalnim ratovima za nezavisnost, što je uticalo na kulturu, karakter i stil života. Prvo je to bio rat sa Vizantijom, što je rezultatiralo da su vizantijske vojska bili poražene u blizini grada Bara i pojavila se nova država Zeta. To je bila feudalna država, u kojoj je važnu ulogu igrala pravoslavna crkva. XIII vijek je vrhunac u razvoju srednjovjekovnog grada Bara. Kao dio džave Nemanjića, grad dobio statut, grb, pravo na sopstvenu kovnicu novca. Zanati se nastavili razvijati, uključujući i kovački. Onda je nastao rat sa Osmanskim carstvom. Zeta krajem XV vijeka bila je pod njegovom vlašću, stanovištvo je moralo da se povlači u planinske predjele da bi se sakrili od neprijatelja. Otuda i ime – Crna Gora, zemlja crnih planina. Kao rezultat stalne borbe protiv spoljnih neprijatelja zemlja postepeno prelazi u ruke istaknutih porodica i crkava. Stanovištvo razvija zanatstvo. Oružje, alat i pokućtvo proizvodi se obično ručno.

Od kraja XVII vijeka počeli su da uspostavljaju ekonomske odnose sa Venecijom. Crna Gora postaje dosta značajna na međunarodnoj sceni. Početkom XVIII vijeka uspostavljaju se bliži odnosi sa Rusijom. 1715. vladika Crne Gore, Danilo dobija prvu investiciju iz Rusije.

Krajem XVIII vijeka. Vladika Petar I Njegoš jača međunarodni položaj zemlje i sprovodi unutrašnje reforme. Crnogorske vladike upravljaju državom, a plemenske uprave i sudovi prestaju da postoje.
Princ Petar II Petrović Njegoš, sin Petra Njegoša je sam stekao slavu, ne samo kao državnik, već i kao veliki pjesnik i mislilac svog vremena.

Tokom vladavine Njegoša održavale su se bliske veze sa Rusijom, nastavljao se oslobodilački rat. Tokom vladavine kralja Nikole Crna Gora je dobila izlaz na Jadransko more i povratila Bar, Ulcinj, Podgoricu, Kolašin i Nikšić. Dobila plodne zemlje u sjevernoj Albaniji. Nakon skoro 500 godina podređenosti Osmanskom carstvu Crnogorci su stekli svoju nezavisnost 1878.
Mnogi ratovi su tjerali stanovništvo da u stalnoj borbi pronađu snagu i podrže ekonomiju. Poljoprivrjeda je bila osnovna grana ekonomije. Predmeti domaćinstva se uglavnom proizvode ručno, ali su kvalitetni, dugotrajni. Ljudi i dalje svojim rukama obrađjuju gvožđe u crnogorskim radionicama. Majstori umjetničke kovanije pojedinačno stvaraju prava remek djela.

Kraj XIX vijeka je obiležio razvoj države. Tad po nalogu kralja Nikole I 1879. su stvoreni Državni savjet, ministarstva i Vrhovni sud. 1888. on je prihvatio građanski zakonik i Zakon o imovini. 19. decembra 1905. bio je osnovan prvi Ustav Crne Gore, а u 1910. је Crna Gora proglasila ustavnu monarhiju na čelu sa kraljem Nikolom I. Razvija se industrija Crne Gore, jačaju ekonomske veze. Viktor Emanuel, kralj Italije i zet kralja Nikole, darovao je novac za trezor zemlje, od kojeg su bili izgrađeni luka Bar, pruga koja povezuje Bar, Virpazar, Podgoricu i Danilovgrad. Bar još uvjek čuva sećanja na ta vremena. Dio kompleksa Dvorca kralja Nikole sadrži kovani predmete iz radionice grada Verone u Italiji. I danas kovači u radionicama koriste ornamente, pozajmljene iz Italije i drugih zemalja

9 oktobra 1912. Crna Gora je počela vojne operacije protiv Osmanskog carstva Balkanskim ratom .I postala dio balkanskog Saveza. Od 1914. do 1916., Crna Gora i Srbija borili se zajedno na strani Antante protiv Austro-Ugarske, a zatim je bila okupirana. Dobila slobodu u 1918. Od 1918. је zemlja postala dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 1929. do 1941. je dio Kraljevine Jugoslavije.Tokom Drugog svetskog rata za vrijeme italjanske, a zatim nemačke okupacije, stanovištvo Crne Gore je pružalo snažan otpor neprijatelju.
U posleratnim godinama Crna Gora je postala dio FNRJ, а zatim od 1963. do 1992., postala je dio Socialističke Republike SFRJ. Nakon raspada Jugoslavije, Crna Gora je proglašena nezavisnom državom 3 juna 2006. Brzo razvija se privreda.
Od 2006 – član OEBS-a i UN. Godine 2008, Crna Gora je dala aplikaciju za članstvo u EU.

Kontakt
ADRIAHOMEART doo
Haj Nehaj, Zankovići
85355 Sutomore, Crna Gora
Posjetite nas na: